Nedkjøling

Når vørteren har kokt ferdig, skal den kjøles ned til gjæringstemperatur, som er oppgitt i oppskriften, (ca. 20°C). Rask nedkjøling er viktig for å minimere tidsrommet hvor vørteren er utsatt for infeksjon. En kjølespiral er et godt verktøy her. Når du bruker denne, og du ikke har et Whirlpool rør til å hjelpe til med nedkjølingen, kan du med fordel røre i vørteren for samme effekt, bare husk å tenke på hygienen.

Når vørteren er nedkjølt, skal denne over på gjæringskar. Hvis du ikke har desinfisert tappekranen som nevnt i kokefasen, kan det være lurt å kaste den første halvliteren du tapper for å minske infeksjonsfaren. Tapp så litt vørter i ditt måleglass for å måle OG’en (Original Gravity). Dette tallet viser hvor mye sukker vørteren inneholder før gjæringen har startet, notér det i bryggeloggen din, for dette skal sammenlignes med sukkerinnholdet etter at gjæringen har gjort sitt for å regne ut alkohol prosenten. Resten tappes selvfølgelig i gjæringskaret.

Nå kan gjæren tilsettes. Du kan med fordel røre gjæren inn i vørteren med et desinfisert redskap. Deretter har du på lokket med gjærlås, vann i gjærlåsen er vanligst, men noen bruker en Starsan blanding for sikkerhets skyld. Gjærlåsen sørger for at det ikke kommer oksygen eller urenheter i vørteren, i tillegg til at den slipper ut trykket når gjæren produserer CO2.