Utvasking

Her kommer en fase som kan gjøres med flere forskjellig metoder og av forskjellige årsaker, derfor blir det fort surr i ord og uttrykk når man googler og leser på forum.

Noen velger å ikke ha resirkulering som en del av utvasking, men heller hoppe rett til skylling, mens noen starter med 10 min resirkulering før en time med skylling, og noen bruker å resirkulere i om lag en time, etterfulgt av litt skylling.

Dette kommer av forskjellige erfaringer, og hva slags utstyr man er vant til å bruke.

Utmesking/Resirkulering

Noen kaller det å varme mesken opp til 78°C for utmesking, mens andre regner det som en del av resirkuleringen. Fellesnevneren er at det skal gjøres. Deretter kommer resirkulering, som kan gjøres på to måter med tanke på hva slags utstyr man bruker.

Når man bruker bryggeri med silkar er det vanlig å resirkulere vørteren i om lag 80 min. Da tapper man vørteren fra bunn av kjelen og heller over toppen av mesken, dette gjøres enten med pumpe eller med et par litermål.

Hvis man derimot benytter seg av silbunn i bryggeriet sitt, er det vanligere å resirkulere i omtrent 10 min for å klarne opp vørteren. Dette gjøres ved en jevn flow på ca. 0,5 liter/min for at det ikke skal komme alt for mye bevegelse i vørteren.

Skylling

Skylling med silkar gjøres ved at man setter silkaret på toppen av kjelen og lar det renne fra seg, før man etterfyller med rent varmt vann (10-15 liter ved ca. 80°C) slik at bryggeriet blir nesten fullt igjen.

Skylling med silbunn er en anelse mer omfattende, fremdeles så skal karet tappes ved ca. 0,5 l/min, men nå skal dette tappes oppi et gjæringskar eller det du skal bruke som kokekar i neste fase. Mens du tapper meskekaret, skal du etterfylle med rent varmt vann (ca. 78°C) inntil du har fylt gjæringskaret med ønsket mengde vørter (25 eller 50 liter). Noen unna gjør denne fasen på omtrent 10 min, så det er nok en smakssak det også.

Når du har mengden vørter du trenger og malten har dryppet fra seg, er det bare å tømme silkaret/silbunnen for malt.

Kilde: https://support.olbrygging.no/index.php?/Knowledgebase/Article/View/67/23/fase-2-utvasking